Svarte Nattas journalist- og fotopris

Har du eller noen i din redaksjon utøvd særdeles god journalistikk som er verd å fremheve? Svarte Natta-prisen deles ut i forbindelse med Svarta Natta-konferansen i Tromsø.

  • Bidragene skal være publisert mellom 1. oktober 2017 og 30. september 2019.

  • Siste frist for innlevering er 16. oktober. For sent innleverte bidrag blir refusert.

  • Alle bidrag sendes til jfuruly@gmail.com. Store filer leveres via Wetransfer.com.

  • Spesifiser om du leverer bidrag til enten journalistprisen eller fotoprisen. Flere bidrag må leveres hver for seg.

Prisene deles ut under Svarte Natta-konferansen lørdag 9. november 2019 i Tromsø. Statuttene for de to prisene finner du lenger ned på denne siden.

Årets prisjury består av følgende personer:

Statutter for Svarte Nattas journalistpris

 

1. Svarte Natta-prisen deles ut gjennom et samarbeid mellom Norsk Journalistlags lokallag i Nord-Norge og Nordnorsk redaktørforening.

 

2. Prisen skal stimulere til bedre journalistikk og journalistisk faglig utvikling i mediene i nord, og øke bevisstheten om medienes samfunnsoppdrag.

 

3. Svarte Natta-prisen deles ut til et arbeidsstykke som utmerker seg med sin fremragende journalistiske innhold, eller en person eller en gruppe personer som har utmerket seg med sitt journalistiske arbeid over tid.

 

4. Priskandidatene skal i sin helhet være publisert i et nordnorsk medium som drives etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten, og innenfor den oppgitte konkurranseperioden. Dersom bidraget er en serie der deler faller utenfor konkurranseperioden, skal hele serien sendes inn for vurdering. Svarte Natta-styret fastsetter den gjeldende konkurranseperioden i god tid før hver Svarte Natta.

 

5. Alle medlemmer i NJs lokallag i Nord-Norge og i Nordnorsk redaktørforening kan delta i konkurransen. Dette gjelder også frilanserne som er tilknyttet disse lokallagene, og andre frilansere i NJ som har fått sitt bidrag publisert i et nordnorsk medium.

 

6. Deltakere kan sende inn kandidater selv eller bli nominert av andre.

 

7. Deltakelse kan skje på to måter:

- Ved innsendte bidrag. Kandidater til Svarte Natta-prisen kan komme fra alle journalistiske sjangre, benytte alle typer journalistiske virkemidler, og være publisert på alle typer plattformer (papir, internett, radio, TV). Både enkeltartikler/reportasjer og serier kan sendes inn til vurdering. Bidragene kan være utført både av én og flere personer.

- Gjennom at enkeltpersoner eller en gruppe personer får vurdert sitt journalistiske arbeid over tid.

 

8. Til alle innsendte kandidater skal det følge med en arbeidsbeskrivelse. Her skal det komme fram hva som var formålet med arbeidet, redegjøres for faglige og etiske utfordringer man møtte underveis, og hvordan de ble håndtert. Dersom kandidaten er en person eller en gruppe personer som har utmerket seg over tid, skal det begrunnes skriftlig.

 

9. Svarte Natta-styret oppnevner en jury på tre personer som vurderer alt innsendt materiale. Minst et av jurymedlemmene skal ikke ha journalistikk som sitt daglige virke. Juryen står fritt til å innhente opplysninger om foreslåtte kandidater.

 

10. Pengebeløpet som følger Svarte Natta-prisen fastsettes av Svarte Natta-styret før hver utdeling, på bakgrunn av de midlene som er tilgjengelige. Vinneren får også et diplom. 

 

11. Juryen kan dele ut inntil fire diplomer med hederlig omtale i tillegg til hovedprisen. I fordelinga av diplomer skal juryen se hen til bredden av publiseringsmetoder og mangfoldet av medier i nord.

 

12. Svarte Natta-styret kunngjør i god tid før hver prisutdeling hva som er fristen for å sende inn kandidater, og bestemmer på hvilken måte innsending skal foregå.

 

13. Prisen deles ut på Svarte Natta-konferansen. 

 

14. Disse statuttene kan endres av Svarte Nattas konferanseråd. Ved revisjon av statuttene skal Svarte Natta-styret få komme med synspunkter.

 

Statuttene revidert av Svarte Nattas konferanseråd 8. september 2017

 

Statutter for Svarte Nattas fotopris

 

1. Svarte Nattas fotopris deles ut gjennom et samarbeid mellom Norsk Journalistlags lokallag i Nord-Norge og Nordnorsk redaktørforening.

 

2. Prisen skal stimulere til god foto- og videojournalistikk i Nord-Norge, og øke bevisstheten om bildets betydning i journalistisk framstilling og presentasjon.

 

3. Prisen har to klasser:

Svarte Nattas fotopris – still

Svarte Nattas fotopris – video

 

4. For begge klassene gjelder følgende:

- Alle medlemmer i NJs lokallag i Nord-Norge og i Nordnorsk redaktørforening kan delta i konkurransen. Dette gjelder også frilanserne som er tilknyttet disse lokallagene, og andre frilansere i NJ som har fått sitt bidrag publisert i et nordnorsk medium.

- Bidraget må være publisert i et nordnorsk medium underlagt Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

- Bidraget skal ha motivtilknytning til Nord-Norge.

- Alle bidrag skal ha en forklarende tekst som oppgir når og hvor det er fra, og relevante personnavn. Det skal redegjøres for spesielle faglige og etiske utfordringer man har stått overfor, og hvordan de ble håndtert.

 

5. For fotoprisen – still gjelder følgende:

- Kandidater kan både være et enkeltbilde og en bildeserie på inntil ti bilder.

- Bildet/bildene kan ikke være manipulert ut over normal bildebehandling.

 

6. For fotoprisen – video gjelder følgende:

- Kandidater kan være innenfor alle slags journalistiske sjangre. En sammenhengende sekvens eller et redigert utdrag på maksimalt fem minutter skal sendes inn til juryering. Dersom det innsendte materialet er et redigert utdrag, skal juryen ta ei vurdering av det totale innslaget med i betraktning før det eventuelt deles ut en pris.

 

7. Svarte Natta-styret oppnevner en jury på tre personer som vurderer kandidatene i begge klassene. Juryen skal bestå av personer med god innsikt i fotojournalistikk.

 

8. Vinneren i begge klassene får et pengebeløp som fastsettes av Svarte Natta-styret før hver utdeling. Vinnerne får også et diplom. 

 

9. Juryen kan dele ut et diplom med hederlig omtale i begge klassene. I fordelinga av diplomene skal den se hen til bredden og mangfoldet av medier i nord.

 

10. Svarte Natta-styret fastsetter den gjeldende konkurranseperioden i god tid før hver Svarte Natta.

 

11. Svarte Natta-styret kunngjør i god tid før hver prisutdeling hva som er fristen for å sende inn kandidater, og bestemmer på hvilken måte innsending skal foregå.

 

12. Prisen deles ut på Svarte Natta-konferansen. 

 

13. Disse statuttene kan endres av Svarte Nattas konferanseråd. Ved revisjon av statuttene skal Svarte Natta-styret få komme med synspunkter.

 

Statuttene revidert av Svarte Nattas konferanseråd 8. september 2017

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

2017, Created by